Rok za dostavljanje prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Malo Crniće za 2023. godinu, produžen je do 31.01.2024. godine.

Malo Crnice Zgrada 11

Foto: RTV Biser

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Malo Crniće produžava rok za dostavljanje prijava kako bi se omogućilo veće učešće građana i korišćenje raspoloživih sredstava za finansiranje mera energetske sanacije.