Obaveštavaju se poreski obveznici da će zbog velikog broja izdatih opomena lokalna poreska administracija Gada Požarevca raditi sa strankama u subotu 14. oktobra kao i u subotu 21. oktobra,

LPA POŽAREVAC

Foto: RTV Biser

Rad sa strankama biće u periodu od 8 do 12 sati.