Zbog izdatih opomena i poreskih prijava koje se predaju u toku januara lokalna poreska administracija Grada Požarevca radiće sa strankama u subotu, 14. januara.

Foto: RTV Biser

Radno vreme u subotu je od 8 do 12 sati.