S obzirom da je rok za dostavljanje poreskih prijava fizičkih i pravnih lica, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu 31. mart, lokalna poreska administracija će raditi i u subotu, 25. marta 2023. godine.

Foto: RTV Biser

Radno vreme u subotu je od 8 do 12 sati.