Lpa PoŽarevac

Prva rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2024. godinu dospeva na naplatu 14. februara.

Lpa PoŽarevac
Foto: RTV Biser

Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Redovnim izmirivanjem obaveza izbegavaju se troškovi kamate.

O stanju svojih zaduženja građani mogu da se informišu u prostorijama lokalne poreske administracije Grada Požarevca svakog radnog dana od 08-14 časova.

S tim u vezi, u subotu 10.2.2024. godine, lokalna poreska administracija radiće sa strankama od 08 do 12 časova.