Zbog dospelih rokova za podnošenje poreskih prijava, Lokalna poreska administracija grada Požarevca radiće 16. i 30. marta.

Foto: RTV Biser

Radno vreme biće od 8 do 12 časova