Opština Kostolac raspisala je tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bazena. Kako je precizirano u tehničkoj specifikaciji tendera, u planu je gradnja dvorane za zatvoreni bazen dubine 2 m i dimenzija 15×25 m i bazen dubine 0.8 m dimenzija 5×8 m.

Foto: Pixabay

Objekat će imati ulaz sa holom i zaseban ulaz za spoljne korisnike bazena sa prostorom za naplatu, žensku i mušku garderobu sa tuševima i sanitarnim čvorom, kao i za spoljne korisnike bazena, ambulantu, kao i plažu sa ležaljkama i suncobranima za korišćenje bazena u letnjem periodu (potrebno je predvideti otvaranje prozora i vrata ka plaži).

Prilikom izrade idejnog rešenja predvideti i adekvatno zagrevanje prostorija.

Tender ističe 8. avgusta, detaljnije OVDE.