Пензије и друга права из пензијског и инвалидског осигурања биће исплаћивана једном месечно, а корисници пензија, корисници привремене накнаде и инвалидна деца добиће једнократну помоћ у износу од 4.000 динара, усвојено је у четвртак на  предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на седници Владе Републике Србије.

Pixabay

Исплата пензије и других права одједном за цео месец почеће од исплате за месец март 2020. године.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће једнократну исплату корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рата друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који су остварили право закључно са 25. мартом 2020. године у износу од 4.000 динара, а којима ће решења бити донета након тог датума.

Izvor: minrzs.gov.rs

Foto: Pixabay