У току је конкурс Министарства унутрашњих послова за упис 200 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица на који се заинтересовани могу пријавити закључно са 20. мартом 2020. године.

Право учешћа на конкурсу има лице која испуњава следеће услове:

1)  да је држављанин Републике Србије;

2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс;

3) да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;

4) да има завршену средњу школу;

5) да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова;

6) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;

7) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичномоторичке способности.

Напомињемо, да право учешћа има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да га положи у року од 1,5 године од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата. Текст и ближе услове конкурса можете наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту  Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.

Министарство унутрашњих послова позива све заинтересоване да се пријаве на конкурс.