Centar za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“ Žabari  raspisuje konkurs za književnu nagradu pod nazivom „Zavičajno zvono profesora Vučkovića“ u dve kategorije: za najbolju neobjavljenu zavičajnu pesmu i najbolju neobjavljenu kraću priču o zavičaju.

Učesnici konkursa mogu da pošalju najviše dva rada iz obe kategorije pod istom šifrom otkucane u dva primerka na adresu: Centar za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“ Žabari, Kneza Miloša 103, 12374 Žabari, pod naznakom „Za konkurs“, najkasnije do 15. januara 2023.godine.

Rešenje šifre se dostavlja u posebnoj koverti zajedno sa radovima sa sledećim podacima: ime i prezime, adresa,broj telefona i kraća biografija.

Najuspešniji radovi biće objavljeni na sajtu Opštine Žabari i u Zborniku koji će biti štampan svake treće godine.