Завичајни музеј Хомоља у Жагубици расписује конкурс за изложбе за излагачку 2020. годину из области археологије, историје, етнологије и из области савремене и примењене уметности.

Конкурс је отворен до 31. марта 2020. године.

Документација за конкурс требало би да садржи: најмање 5 колор фотографија у JPG формату предмета или радова који се предлажу за изложбу уз опис испод сваке фотографије, сажету концепцију изложбе, технички опис изложбе, професионалну биографију аутора уколико је изложба из области уметности, e-mail, телефон, адресу, каталог са предходне изложбе у PDF формату (уколико је било предходне изложбе).

Документацију под назнаком Конкурс 2020 слати на e-mail  muzejzagubica@gmail.com

или на адресу: Завичајни музеј Хомоља у Жагубици, Трг Јована Шербановића 5, 12320 Жагубица.

Излагачки простор се налази у Музеју и димензије су 17 м дужине и 3.50 м ширине. Постоји систем за качење слика, банера, постера и др. Музеј поседује витрине, постаменте и стаклена звона која се могу користити за изложбе.

Трошкови допремања и враћања изложбе ће бити накнадно договорени.

Конкурсни материјал се не враћа.

Извор/фото: muzejzagubica.org