Vesti

Koliko dugo treba čuvati plaćene račune za komunalne usluge?

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana.

Foto: RTV Biser

Ipak, to ne znači da dug nakon tog perioda ne može biti naplaćen. Potrošač može da izbegne prinudnu naplatu, samo ukoliko uloži prigovor na vreme.

Takođe, zakonom je zabranjeno da se, nakon godinu dana, dužnik uslovljava naplatom zastarelih potraživanja da bi usluga ponovo bila aktivirana. Često se dešava da građani slučajno ne plate neki račun ili nisu dobili opomenu. Čitaoci „Novosti“ često se obraćaju redakciji sa pitanjima u vezi sa zastarelošću dugovanja.

– Sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana, prema Zakonu o obligacionim odnosima – objašnjava Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

– Dokaz o uplati treba čuvati u tom periodu, odnosno 12 meseci.

Kada potrošači ne vide opomenu, onda slučaj preuzima izvršitelj. Alfirović naglašava i da građani nikada ne treba da izbegavaju rešenje koje im stigne od njega, jer će na kraju platiti „debelu“ kamatu.

 

O autoru