Ispostava Nacionalne službe za zapošljavanje u Petrovcu na Mlavi organizuje besplatne obuke za nezaposlena lica, 20. i 21. februara.

Obuke će biti održane u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi od 10 do 13 sati.

Dvodnevna obuka pod radnim nazivom “Put do uspešnog preduzetnika” obuhvatiće teme: ekonomsku motivaciju za preduzetništvo, definisanje poslovne ideje, prve korake u biznisu, pravne aspekte biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike, izradu Biznis plana – radioničarski deo.

Dvodnevna obuka ima za cilj da polaznicima omogući da provere opravdanost svoje poslovne ideje, sagledaju prednosti i rizike preduzetništva, spoznaju svoje preduzetničke sklonosti, informišu se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima, popune Zahtev sa biznis planom.

Nezaposleni, koji nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

Izvor: petrovacnamlavi.rs, NSZ