Испостава Националне службе за запошљавање у Петровцу на Млави организује бесплатне обуке за незапослена лица, 20. и 21. фебруара.

Обуке ће бити одржане у великој сали општине Петровац на Млави од 10 до 13 сати.

Дводневна обука под радним називом “Пут до успешног предузетника” обухватиће теме: економску мотивацију за предузетништво, дефинисање пословне идеје, прве кораке у бизнису, правне аспекте бизниса, порезе и доприносе за предузетнике, израду Бизнис плана – радионичарски део.

Дводневна обука има за циљ да полазницима омогући да провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке склоности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне Захтев са бизнис планом.

Незапослени, који након успешно завршене дводневне обуке одлуче да реализују своју пословну идеју, могу да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање.

Извор: petrovacnamlavi.rs, НСЗ