Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd objavila je javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu stanova u javnu svojinu na području 16 opština na teritoriji Republike Srbije. Kupovina stanova je deo Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, dok su stanovi namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje do danas nisu rešile svoje stambeno pitanje.

Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak dostavljanja pismenih ponuda i izbora najboljih ponuđača i to u Somboru, Šabcu, Šidu, Paraćinu, Odžacima, Boru, Bačkoj Palanci, Zrenjaninu, Kikindi, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima, Staroj Pazovi, Ubu, Novom Sadu i Beogradu.

Javni pozivi su u toku a rok za dostavljanje ponuda za kupovinu stanova u Beogradu je 26.avgust 2020. godine, u Novom Sadu do 29.oktobra tekuće godine, dok je za preostale opštine rok do 30. novembra ove godine. 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Javni pozivi su objavljeni na internet strani „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd (www.piu.rs), Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (www.rdi.gov.rs), Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (www.kirs.gov.rs) i internet stranicama opštine/grada i jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u sve četiri zemlje.

Regionalni stambeni program sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Švajcarske, Italije, Norveške, Danske, Turske, Luksemburga, Španija, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.