Opštinsko veće opštine Veliko Gradište raspisuje Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta za finansiranje godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište u 2020. godini.

Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, u 2020. godini za podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima, fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.), delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima, periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija, unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju organizacije u oblasti sporta čije je sedište na području opštine Veliko Gradište.

Sportski savez opštine Veliko Gradište predloge godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Veliko Gradište podnosi u ime tih organizacija.

Programi se finansiraju, u celini ili delimično i u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave postignu nameravani rezultati.

Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je kod nadležnih službi opštine Veliko Gradište i na internet sajtu opštine Veliko Gradište.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni u “Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“ i na internet strani opštine www.velikogradiste.rs

Za dodatne informacije obratiti se na telefone: 012/7662-811,  062/8088752, 060-3322230.

Sredstva za finansiranje programa u oblasti sporta utvrđuju se Odlukom o budžetu opštine Veliko Gradište za 2020. godinu.

Izvor: www.velikogradiste.rs