Centar za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“ Žabari objavio je Javni poziv za dodelu sredstava u okviru projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“ za kulturne manifestacije koje se održavaju na teritoriji opštine Žabari.

Foto: RTV Biser

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje troškova nabavke roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koje se održavaju u 2024. godini. Sredstva mogu biti korišćena za:

  • Iznajmljivanje opreme (audio i vizuelna tehnika, pozornica i sl.),
  • Nabavku potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
  • Troškove smeštaja i putnih troškova izvođača, žirija i sl.,
  • Ostale opravdane troškove koji su u vezi sa neposrednom organizacijom manifestacije.

Bespovratna sredstva se ne mogu dodeliti i koristiti za:

  • Troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, poreze i doprinose, kamate na kredite ili bilo koje druge naknade),
  • Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju manifestacije za koju se kandiduje.

Za bespovratna sredstva mogu se javiti kulturno-umetnička društva sa teritorije opštine Žabari kao glavni nosioci organizacije manifestacije.

Više o Javnom pozivu OVDE.