Sve javnobeležničke kancelarije u Srbiji rade od danas u režimu skraćenog radnog vremena, od devet do 15 sati, u skladu sa novim preporukama Ministarstva pravde Srbije u uslovima vanrednog stanja zbog epidemiološke situacije u zemlji.

Javnobeležničke kancelarije nastaviće da se pridržavaju preporuka koje su donete 17. marta, kada je obustavljena overa potpisa, rukopisa i prepisa, osim u naročito hitnim i opravdanim situacijama.

U takvim situacijama, neophodno je da stranke elektronskom ili redovnom poštom dostave javnobeležničkoj kancelariji obrazložen zahtev za hitno obavljanjeove službene radnje, dodaje se u saopštenju.

Javni beležnici nastaviće da obavljaju službene radnje solemnizacije ugovora, sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika, s tim da će ti poslovi moći da budu obavljeni samo u periodu od devet do 15 sati.

Kancelarije obavljanje ovih poslova sa strankama zakazuju u razmaku od najmanje sat vremena, a potrebnu dokumentaciju primaju, kada je god to moguće, elektronskom poštom. Pristup javnobeležničkim kancelarijama je omogućen isključivo strankama koje učestvuju u postupku, ukazuje se u saopštenju.

Za prijem dokumentacije u papirnoj formi, javnobeležničke kancelarije su obezbedile funkcionisanje jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu da mu pristupe.

U toku trajanja vanrednog stanja, javni beležnici neće zakazivati ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima, koje javnim beležnicima poveravaju sudovi, a u kojima je neophodno učešće stranaka.

Već zakazana ročišta u tim postupcima biće odložena, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje, a ne ugrožavaju se posebno zaštićene kategorije stanovništva.

Beležnici, u skladu sa preporukama Ministarstva pravde, do daljeg neće obavljatislužbene radnje an javnobeležničkih kancelarija, osim u izuzetno hitnim i opravdanim slučajevima.

Izvor: N1

Foto: Pixabay