Све јавнобележничке канцеларије у Србији раде од данас у режиму скраћеног радног времена, од девет до 15 сати, у складу са новим препорукама Министарства правде Србије у условима ванредног стања због епидемиолошке ситуације у земљи.

Јавнобележничке канцеларије наставиће да се придржавају препорука које су донете 17. марта, када је обустављена овера потписа, рукописа и преписа, осим у нарочито хитним и оправданим ситуацијама.

У таквим ситуацијама, неопходно је да странке електронском или редовном поштом доставе јавнобележничкој канцеларији образложен захтев за хитно обављањеове службене радње, додаје се у саопштењу.

Јавни бележници наставиће да обављају службене радње солемнизације уговора, сачињавање јавнобележничких записа и јавнобележничких записника, с тим да ће ти послови моћи да буду обављени само у периоду од девет до 15 сати.

Kанцеларије обављање ових послова са странкама заказују у размаку од најмање сат времена, а потребну документацију примају, када је год то могуће, електронском поштом. Приступ јавнобележничким канцеларијама је омогућен искључиво странкама које учествују у поступку, указује се у саопштењу.

За пријем документације у папирној форми, јавнобележничке канцеларије су обезбедиле функционисање једног шалтера са контролисаним бројем странака које могу да му приступе.

У току трајања ванредног стања, јавни бележници неће заказивати рочишта у поступцима сачињавања смртовница, расправљања заоставштине и другим ванпарничним поступцима, које јавним бележницима поверавају судови, а у којима је неопходно учешће странака.

Већ заказана рочишта у тим поступцима биће одложена, осим у предметима у којима се захтева хитно поступање, а не угрожавају се посебно заштићене категорије становништва.

Бележници, у складу са препорукама Министарства правде, до даљег неће обављатислужбене радње ан јавнобележничких канцеларија, осим у изузетно хитним и оправданим случајевима.

Izvor: N1

Foto: Pixabay