Радно време у Центру за социјални рад Пожаревац за време ванредног стања износи 40 часова недељно и одвија се пет радних дана у недељи, од понедељка до петка.

Рад се организује у једној смени у просторијама седишта Центра за социјални рад у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде 27, по 08.30-16.30 часова дневно, са минималним бројем извршиоца и кроз приправност и рад по позиву, као и кроз рад од куће.

Од 08.30-16.30 часова у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац.

Рад од куће обавља се радним данима у трајању од 8 часова дневно, у складу са решењем о раду од куће.

После 16.30 часова радним данима, и за време викенда и нерадним данима обавља се само рад кроз приправност и рад по позиву полиције (дежурство).

За време трајања ванредног стања обуставља се рад у овом Центру путем непосредног контакта са корисницима, де се даљи рад са њима наставља путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Обуставља се пријем корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, а радници се распоређују у складу са Одлуком и потребама Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца.

Запосленима који обављају приправност и рад по позиву, односно неодложне интервенције радним данима и за време викенда кретање ван кућног простора и излазак на улице после 16.30 часова, у времену од 16.30 -05.00 часова наредног дана, обавља се искључиво по позиву и уз асистенцију полиције и у сагласности са мерама и дозволама надлежних органа.

Наведено радно време у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, примењиваће се до евентуалног доношења нове наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, након чега ће се трајање радног времена у просторијама Центра, аутоматски ускладити са наредбом, и исто трајати најдуже до пола сата пре часа почетка забране кретања.

У складу са здравственим препорукама, а ради спречавања ширења болести, имајући у виду циљ ефикасније заштите заштите свих грађана, моле се грађани да своје захтеве и остала писмена акта достављају путем поште, на адресу: Моше Пијаде бр.27,  након чега ће у току поступка бити позвани телефонским или електронским путем.

 Управни акти по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл.подносиоцима захтева биће достављани путем поште, тј.на кућну адресу.

Пријем писмена преко поште и телефонских позива ће обављати и Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац, у Костолцу и то у периоду од 09.00-14.00, а такође без непосредног рада са корисницима.

Телефони и mail адресе доступни грађанима у периоду од 07.00-19.30 часова, радним данима су: 012/223-681; 531-601; 531-602; факс: 012/224-630, тел. Канцеларије у Костолцу 012/240-100,  e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs и centarzasocijalniradpo@gmail.com

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању рада Центра за социјални рад Пожаревац за време ванредног стања донета је 23. марта 2020.

 

Извор: ЦЗС Пожаревац