Saopštenje Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Požarevac prenosimo u celosti.

Foto: SSP Požarevac

Spomen-park Čačalica se nalazi na istoimenom brdu, nadmorske visine 200m, iznad Požarevca. Brdo pripada vencu Sopotskoj gredi koja predstavlja poslednji obronak Karpata. Sam park obuhvata 28 hektara i omiljeno je izletište i mesto za rekreaciju Požarevljana. U parku se nalaze tri spomenika i nekoliko spomen-ploča.

I pored davanja budžetskih sredstava u razne namene, naša Čačalica-pluća Požarevca je ostala zaboravljena.

Potrebno je izvršiti sanaciju ekološkog doma, rekonstruisati staze, ograde,igrališta za decu, mobilijare, popraviti zdravstveno stanje drveća i drugog rastinja koje je u jako lošem stanju. Ustanovljeno je prisustvo gljiva truležnica, parazitskih oboljenja i gradacija štetnih insekata koja počinje da dobija epidemiološki karakter.Potrebno je ukloniti suva stabla koja su izvor zaraze. Naravno ima i delova koje treba pošumiti. Šumarski fakultet je u svom projektu objasnio na koji način se ovaj problem rešava.

Čačalica umire, poštovani građani Požarevca. Šta čekate gradonačelniče Požarevca, Pavloviću,da se sve zarazi i propadne, da se ekološki dom sruši? Ili Vi možda imate preča posla? Mi imamo plan za rešenje problema.