Izlaže se na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Požarevca radi provere da li su građani upisani u birački spisak i dali su upisani podaci tačni.

Uvid se može izvršiti neposredno u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Drinska 2, u kancelariji 37 ili putem interneta na portalu Ministratsva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja u odgovarajućem polju ili preko SMS-a slanjem JMBG-a na broj telefona koji će biti objavljen u sredstvima javnog inforisanja.

Od objavljivanja izborne liste pravo na uvid ima i podosilac izborne liste, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom.

Do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 10. aprila u 24 časa, građani i podnosioci proglašenih izbornih lista mogu od gradske uprave zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na upis, brisanje, izmenu, dopunu i ispravku (kancelarija 23).

Od zaključenja biračkog spiska, odnosno od 11. aprila, sve do 72 časa pred izborni dan, odnosno do 22. aprila u ponoć, promene vrši isključivo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Građani mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4.aprila u 24 časa, da gradskoj upravi Požarevca (kancelarija 23) podnesu zahtev da se upiše podatak da će na izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

U birački spisak upisuju se lica koja imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Informacije na telefon 012/539-708.

Foto: Shuterstock