Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручје Града Пожаревца ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак и дали су уписани подаци тачни.

Увид се може извршити непосредно у Градској управи Града Пожаревца, Дринска 2, у канцеларији 37 или путем интернета на порталу Министратсва државне управе и локалне самоуправе уношењем јединственог матичног броја у одговарајућем пољу или преко СМС-а слањем ЈМБГ-а на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног инфорисања.

Од објављивања изборне листе право на увид има и подосилац изборне листе, односно лице које он овласти у складу са законом.

До закључења бирачког списка, односно до 10. априла у 24 часа, грађани и подносиоци проглашених изборних листа могу од градске управе захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку које се односе на упис, брисање, измену, допуну и исправку (канцеларија 23).

Од закључења бирачког списка, односно од 11. априла, све до 72 часа пред изборни дан, односно до 22. априла у поноћ, промене врши искључиво Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 4.априла у 24 часа, да градској управи Пожаревца (канцеларија 23) поднесу захтев да се упише податак да ће на изборима гласати према месту боравишта у земљи.

У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

Информације на телефон 012/539-708.

Фото: Shuterstock