Povodom Svete Trojice, praznika Grada Požarevca i slave Požarevca, Grad Požarevac doneo je odluku o dodeli nagrada i povelja pojedincima, jednoj instituciji i dvema organizacijama.

RTV Biser

Nagrade Grada Požarevca, u neto iznosu od 58.640,00 dinara pripale su:

Živadinović Dragiši, umetniku iz Požarevca,
Nikolić dr Momiru, lekaru-hirurgu iz Požarevca,
Novković Dušanki, novinarki iz Požarevca,
Oljača Valentinu, glumcu iz Boževca i
Ubavić-Baumgarten Gabrijeli, operskoj umetnici iz Požarevca.

Povelja Grada Požarevca biće dodeljena Policijskoj upravi u Požarevcu.

Grad Požarevac dodeljuje Plakete Grada Požarevca Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj u Beogradu i
Stalnoj konferenciji gradova i opština u Beogradu.