Srpska akademija nauka i umetnosti u 2020. godini obeležava 90 godina od smrti akademika Vladana Đorđevića (Beograd, 1844 – Baden kod Beča, 1930), prvog školovanog srpskog hirurga, književnika i političara.

Obrazovan u Beču, Pragu i Berlinu, Vladan Đorđević je nakon kratkotrajne privatne prakse radio kao šef Hirurškog odeljenja Vojne bolnice u Beogradu. Za vreme Prvog i Drugog srpsko-turskog rata postavljen je na mesto načelnika saniteta Južnomoravske divizije (1876) odnosno Vrhovne komande (1877). Nakon što je napustio lekarsku struku, bio je gradonačelnik Beograda (1884-1885), zatim ministar prosvete i crkvenih poslova, poslanik u Atini (1891-1894) i tadašnjem Carigradu (1894-1897), predsednik Kraljevske vlade i ministar inostranih dela (1890-1897).

Napisao je više stručnih monografija i knjiga, kao i romana, pripovetki i drama. Uključujući publicistički rad, njegova biografija broji preko 260 referenci. Uz to, bio je osnivač nekoliko književnih časopisa, kao i udruženja među kojima su, između ostalih, i Srpsko lekarsko društvo (1872) i Srpsko društvo crvenog krsta (1876). Bio je redovni član Srpskog učenog društva (1869) i kasnije, pravi član Akademije filosofskih nauka Srpske kraljevske akademije (1892).

 

Izvor: sanu.ac.rs

Foto: vikipedija