Dana 17.3.2023 god, Odlukom Izvršnog odbora Narodne stranke, formirano je povereništvo Narodne stranke u gradskoj opštini Kostolac. Za poverenika Narodne stranke imenovan je Miladin Gutić, poljoprivredni inženjer.

Ovime je u još većoj meri osnažena infrastruktura Narodne stranke na terenu, sa ciljem omogućavanja uvećanja broja članova i priprema za predstojeće izbore, izjavio je aktuelni predsednik Gradskog odbora Požarevac Nenad Ilić i pozvao građane Kostolca da se pridruže Narodnoj stranci

U narednom periodu Narodna stranka će nastaviti sa formiranjem organa stranke na terenu, kako bi što bolje artikulisala ukazano poverenje građana, kako u Požarevcu i Kostolcu, tako i u Srbiji.