Odbor direktora doneo je 17. marta 2020. godine Odluku o formiranju operativnih štabova u „Infrastrukturi železnice Srbije“ za vreme vanrednog stanja, na osnovu Statuta kompanije, a u vezi Odluke Vlade Republike Srbije od 10. marta 2020. godine, o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.
Odluku su potpisali izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Milan Maksimović i izvršna direktorka za razvoj, investicije i zajedničke poslove Dragana Lalošević.

U ovoj odluci se navodi da Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd, kao veliki tehnički sistem od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije, u obavezi je da, u slučaju vanrednog stanja, nastavi sa izvršavanjem poslova i zadataka iz svoje delatnosti.

Ovom odlukom utvrđuje se: delatnost Društva, prioritetno pružanje usluga, proces rukovođenja i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Društva u slučaju proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

U slučaju vanrednog stanja „Infrastruktura železnice Srbije“ obavlja delatnost u skladu sa članom 8. Statuta Društva – 52.21 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.
U slučaju proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, „Infrastruktura železnice Srbije“ obavlja u skladu sa ovom odlukom delatnost prema sledećim prioritetima:
1) Za potrebe Vojske i MUP-a Republike Srbije,
2) Za potrebe državnih organa,
3) Za potrebe civilne zaštite,
4) Za potrebe pravnih lica od značaja za odbranu i drugih pravnih lica,
5) Za potrebe privrede i stanovništva.

U slučaju vanrednog stanja Društvom rukovodi generalni direktor, koji je ujedino i komandant Centralnog operativnog štaba u Društvu. U odsustvu generalnog direktora Društvom rukovode izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i izvršni direktor za razvoj, investicije i zajedničke poslove, koji su ujedino i zamenici komandanta Centralnog operativnog štaba u Društvu.

U cilju operativnog izvršavanja delatnosti, u „Infrastrukturi železnice Srbije“ formiran je Centralni operativni štab. Centralni operativni štab čine komandant štaba Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, zamenik komandanta štaba Dragana Lalošević, izvršni direktor za razvoj, investicije i zajedničke poslove, pomoćnik komandanta štaba za operativno planske poslove Branislav Lovrić, direktor Centra za bezbednost –Marko Jeremić, menadžer za saobraćajne poslove – član štaba i još 26 članova Centralnog operativnog štaba.

Sa ciljem operativnog izvršavanja delatnosti u „Infrastrukturi železnice Srbije“ na nivou organizacionih delova Društva: Beograd (uključuje Požarevac, Pančevo, Rumu), Niš (uključuje Lapovo, Zaječar), Užice (uključuje Kraljevo) i Novi Sad (uključuje Suboticu, Zrenjanin) formirana su četiri Operativna štaba organizacionih delova u Beogradu, Nišu, Užicu i Novom Sadu. Nadležnost ovih štabova obuhvata sve sekcije infrastrukture kao i druge organizacione oblike infrastrukture na nivou navedenih organizacionih delova. Ovim štabovima rukovode šefovi Sekcija za saobraćajne poslove, koji su ujedino i komandanti operativnih štabova organizacionih delova. U odsustvu šefova Sekcija za saobraćajne poslove, štabovima rukovode šefovi Sekcija za građevinske poslove, koji su ujedino i zamenici komandanata operativnih štabova organizacionih delova.

Za komandante Operativnih štabova organizacionih delova imenovani su: Goran Novaković šef Sekcije za saobraćajne poslove Beograd (Operativni štab Beograd), Veselin Simović, šef Sekcije za saobraćajne poslove Novi Sad (Operativni štab Novi Sad), Radojka Avramović, šef Sekcije za saobraćajne poslove Užice (Operativni štab Užice) i Dejan đorđević, šef Sekcije za saobraćajne poslove Niš (Operativni štab Niš).

Komandanti Operativnih štabova i njihovi zamenici imaju obavezu da: izvršavaju odluke, zaključke i druge mere koje naredi nadležni državni organ; organizuju permanentna dežurstva članova štaba; organizuju zasedanje štabova prema potrebi; permanentno prate stanje i razvoj situacije u Društvu i njegovim organizacionim delovima za vreme vanrednog stanja; organizuju proces rada u skladu sa odlukama, zaključcima i drugim merama i preporukama koje naredi nadležni državni organ; privremeno ili stalno angažuju i druga stručna lica, u skladu sa iskazanim potrebama, u stalni sastav štabova.

Centar za bezbednost „Infrasatrukture železnice Srbije“ u okviru svoje delatnosti obezbediće uvođenje dežurstva radi prijema svih važnih bezbednosnih informacija sa terena vezanih za proces rada u vreme vanrednog stanja.

Preporučuje se rukovodiocima svih organizacionih delova da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće. O svim zaposlenima koji će proces rada izvršavati od kuće odmah putem spiskova izvestiti Sektor za ljudske resurse i opšte poslove.

Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje zaraze.

Izvor: infrazs.rs