Elektroprivreda Srbije (EPS)  namerava da od 2025. do 2035. godine u svojim termoelektranama ugasi deset blokova, ukupne snage 1.094 MW, navodi se u planu Zeleni put EPS-a (Go Green Road), piše elektroenergetika.info.

Foto: RTV Biser

Gašenje 10 blokova predstavljaće potpuni prestanak rada TE Morava, TE Kolubara A i TE Kostolac A, a nastavak rada sa smanjenim kapacitetom TE Nikola Tesla A (TENT A). To znači da će EPS do 2035. smanjiti kapacitet postojećih termoelektrana, koje sada daju dve trećine domaće proizvodnje struje, sa 5.171 MW na 4.077 MW, ali će u međuvremenu početi sa radom treći blok u TE Kostolac B snage 350 MW, pa će TE imati snagu od 4.427 MW.

Plan gašenje termoblokova predstavio je Vladimir Šiljkut, savetnik direktora EPS-a za poslovni sistem, koji je na konferenciji u organizaciji sajta Energija Balkana, istakao da bi ugalj trebalo da obezbedi energetsku sigurnost Srbije i da odigra ulogu u zelenoj tranziciji.

U svim scenarijima predstavljenim u Zelenom putu EPS-a upotreba uglja smanjuje, naglasio je on.

Prve će biti ugašene TE Morava i TE Kolubara A

Šiljkut je naveo da će TE Morava i TE Kolubara A biti ugašene do kraja 2024, TE Kostolac A do kraja 2028, a TENT A1 i TENT A2 do kraja 2027.

TE Morava ima jedan blok snage 125 MW, TE Kolubara A pet blokova ukupne snage 239 MW, TENT A1 snagu 210 MW, TENT A2 snage 210 MW i TE Kostolac A dva bloka ukupne snage 310 MW. Ukupno reč je o snazi od 1.094 MW.

Zatvaranje blokova dosta će umanjiti emisije CO2 EPS-a

Rezultat zatvaranja blokova, kako je rekao Šiljkut, biće smanjenje emisionog faktora sa 0,86 tona CO2 po MWh u baznoj 2019. na 0,51 tonu u 2035.

On je podsetio da Plan podrazumeva ulaganja od 8,5 milijardi evra, od čega u rekonstrukciju kapaciteta za proizvodnju električne energije i uglja 2,2 milijarde evra, 5,8 milijardi evra u izgradnju zamenskih i novih kapaciteta, a 500 miliona evra u zaštitu životne sredine. U obnovljive izvore energije EPS planira da investira 4,8 milijardi evra.

Ugalj osnovni energent do 2050.

Učesnici konferenciji poručili su da bi ugalj u zelenoj tranziciji trebalo da obezbedi energetsku sigurnost i nacionalnu bezbenost Srbije, kao i da očekuju da ugalj ostane osnovni energent do 2050.

Inače, još 2017. je najavljeno gašenje blokova u termoelektranama EPS-a. Šest blokova. u TE Kolubara A i TE Morava, je u okviru opt-aut mehanizma, koji podrazumeva ograničeno vreme rada.

Na lokacijama pepelišta TE Morava i TE Kolubara A EPS je već krenuo u pripremu projekata za gradnju solarnih elektrana, a postoji i ideja da se TE Morava prebaci na gas.

ISPRAVKA: Iz članka je izbrisana netačna informacija da se gasi i blok 1 u TENT-u B, i pojašnjeno da se priprema gradnja solarnih elektrana na pepelištima TE Morava i TE Kolubara.