Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave slavu posvećenu Sv. Srđu i Vakhu, koji su prema legendi bili rimski dostojanstvenici na dvoru cara Maksimijana, savladara cara Dioklecijana.

Opanak.rs

Sergije i Vakho su bili vojna lica, porijeklom iz Sirije, mučenički skončali u početku četvrtog vijeka. NJihov kult slavi se isključivo u najzapadnijim srpskim krajevima, u Crnoj Gori i Primorju, gdje ima porodica koje slave Srđevdan kao svoju slavu. U Podima kod Herceg Novog postoji prastara crkva posvećena ovim svetiteljima. Na rijeci Bojani postojao je manastir Sv. Srđa i Vakha u kome su sahranjeni zetski kraljevi Vojislav i Mihailo još krajem 11. vijeka, kralj Bodin u 12. vijeku, zatim Vladimir i Gradina. Kraljevi Dragutin i Milutin su obnavljali ovaj manastir, dok danas od njega nije ništa ostalo. Kult ovih mučenika je rasprostranjen i u dubrovačkom kraju, a takođe i oko Bara.

Kao zanatlijsku slavu, Srđevdan slave obućari i opančari. Ovim svetiteljima se obraća za zaštitu protiv srdobolje. Naš narod smatra da je današnji dan granica između jeseni i zime.

Izvor: rtrs