Danas se proslavljaju Sveti kralj Dragutin (Sv. Teoktist), Sveti kralj Milutin, Sveta Jelena Anžujska i Sveti Varnava Hvostanski.

RTV Biser

Žitije Sv. kralja Dragutina (Sv. Teoktist)

Stariji sin kralja Stefana Uroša prvog i stariji brat kralja Milutina. Kratko upravljao Srbijom (1270-1275), predao presto bratu Milutinu i povukao se u Srem u kojem se tajno podvizavao u iskopanoj rupi napunjenoj kamenjem i ciglom. Trudio se u obraćanju jeretika bogumila. Pred smrt se zamonašio i dobio ime Teoktist. Mošti mu počivale u manastiru Đurđevi stupovi (u Rasu) do 1597. godine. Danas se zna samo za deo njegovih moštiju koji se nalazi u crkvi u Čačku i za njegovu ruku koja je u manastiru Dečani.

Žitije Sv. kralja Milutina

Sin Uroša prvog i kraljice Jelene, brat Dragutinov. Mnogo je ratovao braneći veru svoju i narod svoj. Ratovao je protiv Mihaila Paleologa zato što je ovaj bio primio uniju i prisiljavao sve narode Balkanske i monahe Atonske da i oni priznaju papu. Ratovao je protiv Šišmana cara Bugarske i Nogaja cara Tatarskog, da bi zemlje svoje odbranio. Svi ratovi njegovi bili su uspešni, jer se neprestano Bogu molio i u Boga uzdao. Sazidao preko 40 crkava. Osim onih u svojoj zemlji, kao: Treskavac, Gračanica, Sv. Đorđe u Nagoriču, Sv. Bogorodica u Skoplju, Banjska itd. On je zidao crkve i van svoje zemlje, u Solunu, Sofiji, Carigradu, Jerusalimu, u Sv. Gori. Upokojio se u Gopodu 29. oktobra 1320. godine.

Žitije Sv. Jelene Anžujske

Poreklom Francuskinja (Anžujska) udala se oko 1250. god. za srpskog Kralja Uroša prvog (1243.-1276.) sa kojim je rodila dva sina Dragutina i Milutinja potonje srpske kraljeve. Po ugledu na srpske vladare i kraljica Jelena podiže manastire. Njeni životopisci ističu njena dobra dela, a posebno je naglašen njen udeo kod prenosa moštiju arhiepiskopa Joanikija u manastir Sopoćani. Pred smrt, već u dubokoj starosti zamonašila se dobivši ime Jelisaveta. Upokojila se 8. marta 1314. god. u svom dvorcu Brvnjacima, a sahranjena je u svojoj zadužbini, manastiru Gradcu na Ibru.