Danas provera tačnosti liste želja i ptigovori, sutra konačne liste

Mali maturanti danas mogu proveriti tačnosti liste želja elektronskim putem i neposredno u školi, ali i uložiti prigovor na izražene želje i unošenje ispravki neposredno u školi  od 8 do 15 časova.

Foto: Pixabay

Objavljivanje konačne liste želja biće u nedelju, 2. jula do 8 časova.

Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeno u ponedeljak, 3. jula, do 8 časova.