Danas počinje polaganje male mature

Mali maturanti danas polažu završni ispit iz maternjeg, odnosno srpskog jezika, sutra 22. juna iz matematike i trećeg testa po izboru 23. juna, a preliminarni rezultati male mature biće poznati do osam sati ujutru 25. juna u matičnim osnovnim školama i na portalu Moja srednja škola.

photography of school room
Foto: Pexels

Ispiti sva tri dana počinju u 9 časova i traju do 11 sati, a đaci imaju 120 minuta da reše zadatke.

Učenici su dužni da u školu dođu najkasnije do 8 časova sva tri dana održavanja ispita i ponesu sa sobom đačku knjižicu i identifikacionu nalepnicu – Obrazac 41.

Ukoliko učenik zakasni do 30 minuta, on može da pristupi polaganju uz odobrenje direktora škole, s tim što mu se ne produžava vreme za izradu testa.

Pre ulaska u prostoriju/učionicu u kojoj polažu završni ispit, na posebno određenom mestu đaci odlažu svoje torbe, isključene mobilne telefone, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl. osim dozvoljenog pribora za rad (u zavisnosti od testa koji se polaže) i vode/osvežavajućeg napitka;

Škola obezbeđuje po dve plave hemijske olovke za svakog učenika.

Na test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na test iz izabranog predmeta učenici treba da ponesu i grafitnu olovku i gumicu.
Na test iz matematike treba poneti grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.

Učenici se raspoređuju u prostor za polaganje, odnosno u učionice prema utvrđenom jednistvenom spisku učenika (redni broj sa spiska odgovara broju mesta za polaganje – označenom na klupi). Uz redni broj učenika naveden je i naziv izabranog predmeta za koji se učenik opredelio i koji polaže trećeg dana.

Najkasnije do 8 i 45 časova dežurni nastavnici treba da podele testove učenicima. Oni dobijaju kompletan test koji se sastoji od Identifikacionog obrasca – omotnice testa i dela testa sa zadacima; Odvajanje omotnice od testa vrši se na kraju polaganja.

Pre početka vremena za rad učenik unosi identifikacione podatke na Identifikacioni obrazac – omotnicu testa (Primerak za školu i Primerak za učenika); dežurni nastavnik proverava unete podatke na Identifikacionom obrascu – omotnici testa, kao i slaganje strana testa sa Identifikacionim obrascem (identifikacioni ključ, oznaka u gornjem desnom uglu na svakoj strani). Nakon provere potpisuje Identifikacioni obrazac – Primerak za učenika;

U slučaju da učenik napravi grešku prilikom unošenja identifikacionih podataka, ne mora se vršiti zamena testa. Dozvoljeno je grešku ispraviti tako što će se precrtati netačan podatak. Ove ispravke se neće tretirati kao obeležavanje testova. Test treba obavezno zameniti ukoliko je fizički oštećen (iscepan ili zgužvan) i ako se proceni da takav test neće moći da prođe kroz skener.

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Preporučuje se da učenici odgovore prvo pišu grafitnom  (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno, jer se odgovori napisani običnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori, bez obzira da li su napisani hemijskom ili hemijskom olovkom druge boje, osim plave, neće priznavati pri bodovanju. Upotreba takozvane piši-briši hemijske nije dozvoljena (mastilo ove olovke je nestabilno pri zagrevanju, što prilikom skeniranja testova za pregledanje može da dovede do nestajanja zapisa).

Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih đaka. Svi koji ne budu poštovali propisanu proceduru i uputstva dežurnih nastavnika rizikuju da budu udaljeni sa testa. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu, a moći će da ga polaže tek u avgustovskom roku.

Napuštanje prostorije u kojoj se polaže test nije dozvoljeno pre 9 i 45 časova, kao ni poslednjih 15 minuta.

Kad učenik završi izradu testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da posle predaje testa napusti prostor tako da ne remeti rad drugih đaka.

Ukoliko tokom trajanja ispita đak zatraži da ode do toaleta, to će moći da uradi uz pratnju dežurnog nastavnika koji dežura ispred prostorije u kojoj se polaže matura.