Danas je Todorova subota, prva subota vaskršnjeg posta. Slavi se i kao krsna slava. Za Svetog Teodora, narodski Todora, veruje se da je zaštitnik stoke, naročito konja. Danas se pričešćuju oni koji ne mogu da izdrže dugotrajni post.

Običaj je da se prve subote u velikom postu sprema koljivo, odnosno žito, kao spomen na veliko čudo kojim je sveti Teodor Tiron sačuvao i spasao hrišćanski narod od zle namere cara Julijana, koji je naredio upravniku Carigrada da svim hrišćanima koji su se pridržavali Velikog posta hranu sa pijace tajno pospe krvlju.

Ali javio se Teodor Tiron tadašnjem arhijereju i reče mu da narod jede samo koljivo sa medom.

U spomen Todorov i taj dan, crkva kuva tzv. Todorovo žito koje se uoči prve nedelje Velikog posta osvećuje i deli vernicima.

U takovskom kraju veruje se da Sveti Teodor leči od padavice pa se vernici mole za zdravlje ovom svecu.

Konji se na ovaj dan ne prežu već samo jašu, pa su česte i trke. Na Todoricu, kako se još naziva ovaj dan, u crkvu odlaze da se ispovede i pričeste deca, stari, bolesni, odnosno oni koji ne mogu da izdrže dugotrajni post.

Veruje se da na ovaj dan Sveti Todor uzjaše konja i odlazi da dovede leto. Slavi se i kao krsna slava.

Izvor: RTS