Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде.

Циљ је био да се напори држава чланица УН-а уједине у борби против сиромаштва и стварању једнаких шанси за све. То подразумева и суочавање са проблемима искључености и незапослености. Декларација која је усвојена тим поводом фокусира се на гарантовање правичних резултата за све кроз запошљавање, социјалну заштиту, социјални дијалог и темељна начела и права.

Препознато је да глобализација, повезаност тржишта и уклањање препрека у кретању инвестиција могу да подстичу развој економија и технологије и допринесу побољшању животног стандарда људи широм света. То је, међутим, могуће остварити само ако се људска права, родна равноправност и достојанство поставе у основу развоја.

Подсећање на ову нужност на данашњи дан је први корак у правцу достизања жељеног циља.