Odluku o obeležavanju Svetskog dana slobode medija, 3. maja doneta je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svest o značaju slobode medija i podsetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19.

Foto: Pixabay

Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kako bi se obeležila godišnjica Vindhuške deklaracije, izjavu o principima slobodne štampe koju su sastavila grupa afričkih novinara 1991. godine.

Na ovaj dan apeluje se da je sloboda medija jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda proistekla iz prava slobode govora koje je zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Sloboda medija je pravo, ne samo novinara, već i svakog čoveka da je sloboda medija temelj demokratskih društava. Potrebno je da se sa odgovornošću izveštava nepristrasno i profesionalno, bez straha i naklonosti.