U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, od aprila 2017. godine,  jednom nedeljno (sredom) realizuje se Dan otvorenih vrata SANU. Reč je o aktivnosti namenjenoj učenicima osnovnih i srednjih škola, u cilju njihovog upoznavanja sa  Srpskom akademijom nauka i umetnosti, njenim osnivanjem, društvenom ulogom i značajem, istorijatom zgrade i Umetničkom zbirkom, te naučnicima i umetnicima koji su u poslednjih 176 godina bili njeni članovi. Program obilaska se prilagođava uzrastu i specifičnim interesovanjima svake grupe učenika, a vodi ih Nataša Vasić, saradnica SANU.

Organizovani obilasci Srpske akademije nauka i umetnosti imaju višestruku važnost. Upoznavanje dece i mladih sa značajem, istorijom i ulogom Srpske akademije nauka i umetnosti dobar je način da im se pruži celovitija slika o SANU, kao najvišoj naučnoj i umetničkoj  instituciji u Republici Srbiji. Istovremeno, to je dobra prilika da osnovci i srednjoškolci prošire znanje stečeno u okviru prosvetnog sistema,  povezujući informacije o našim naučnicima i umetnicima i njihovim velikim delima sa školskim gradivom.

Tokom Dana otvorenih vrata SANU grupe od po 25 učenika obilaze: Svečanu salu, Arhiv i Biblioteku SANU, spomen-sobe Branka Ćopića, Milutina Milankovića i Marka Ristića, Legat Olge Jevrić, Galeriju SANU i Galeriju nauke i tehnike SANU. Obilasci su besplatni i traju oko sat i petnaest minuta.

Zainteresovani za ovaj program mogu se prijaviti na mejl: otvorenavrata@sanu.ac.rs.