Opštinska organizacija Crvenog krsta u Malom Crniću danas je zvanično počela da radi u novim prostorijama, koje se nalaze u  preko puta policijske stanice. Nove prostorije Crveni krst je dobio na korištenje od Opštine Malo Crniće. kako bi se ovoj humanitarnoj organizaciji omogućili bolji uslovi za rad.

Foto: RTV Biser

Prostorije Crvenog krsta prethodnih 40 godina nalazile su se u blizini starog mlina bez adekvatnih uslova za rad.

Foto: RTV Biser

Predsednik Opštine Malo Crniće Mališa Antonijević kazao je da je obaveza lokalne samouprave da sve institucije u opštini  funkcionišu u što boljim uslovima.

Foto: RTV Biser

Danijela Cvejić, predsednica Crvenog krsta Malo Crniće tahvalila se predsedniku Opštine Malo Crnićei rukovodstvu koje je obezbedilo adekvatne prostorije za njihov nesmetan rad.

Foto: RTV Biser

Dr Aleksandar Zlatković, član upravnog odbora Crvenog odbora Malo Crniće smatra da je jako važno što su nove prostorije u samom centru opštine, a samim tim bliže i građanima.

Foto: RTV Biser