Скупштина је усвојила измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. На упис имовине многи чекају годинама, а изменом прописа требало би да се убрзају и достава решења и упис непокретности.

Закон предвиђа измену у начину достављања решења. Уколико поштар примаоца не затекне на адреси, решење ће моћи да се подигне у пошти у року од 15 дана.

зају и достава решења и упис непокретности.

Закон предвиђа измену у начину достављања решења. Уколико поштар примаоца не затекне на адреси, решење ће моћи да се подигне у пошти у року од 15 дана.

„Катастар немате у сваком месту, пошту имате у најмањем селу, подигнете своје решење ако не данас онда у наредних 15 дана што је крајње комфоран рок и смањује и трошкове и време“, истиче председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Снежана Б. Петровић.

Сматраће се да је решење достављено протеком 30 дана од дана оглашавања решења на сајту Републичког геодетског завода.

„Новина овог закона је да предвиђа да ће се истовремено са експедовањем тог решења, путем поштанског достављача, решење истовремено објавити на веб-презентације завода на огласној табли, електронској огласној табли завода. Значи то ће бити истог тренутка кад се постиже квалификованим електронским потписом, једним кликом она ће се наћи на електронској огласној табли и биће лако претраживача огласна табла по броју решења, по имену и презимену, јединственом матичном броју грађана“, објашњава Гордана Зорић из Републичког геодетског завода.

Нерешени предмети годинама блокирају оне који би могли да се реше, али морају да чекају решавање претходних јер су на истој парцели.

„Изменама које смо донели потребно је да катастар донесе заједничко решење, значи да обједини све те претходно поднете захтеве. Значи, рецимо у конкретном случају, уколико има 50 претходно поднетих захтева, сви они ће бити на једном решењу и сви рокови ће кренути да теку у исто време. Значи, да се једним збирним решењем катастар донесе решења за све те претходно донете случајеве и на такав начин убрза нешто што је можда стајала годинама“, каже председница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, Катарина Ракић.

Закон предвиђа и упис одређених забележби без доношења решења, што ће растеретити службе за катастар непокретности па ће имати више времена за решавање предмета који се односе на упис права непокретности.

Извор: РТС