Električni bojleri marke TALAS, povučeni su sa tržišta zbog rizika od električnog udara, navodi se na sajtu sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima (NEPRO).

Foto: Pixabay/manbob86

Sa tržišta je povučen bojler proizvođača bugarskr kompanijr TESY Shumenmodelima, E5044 i E5035 zapremine 50 litara, sa grejačem 1,5КW, neto težine 17,7 kilograma.

Kao opis rizika navodi se da nesavršenost konstrukcije u pogledu osnovne izolacije kod tih električnih bojlera može da dovede do strujnog udara.

U saradnji sa proizvođačem, a po dostavi originalnih ispravnih ožičenja izvršiće se zamena spornog dela od strane ovlašćenog servisa ili će se proizvod zameniti novim.

Uvoznik boljlera je „ELIT INOX“ doo Čačak, a distributeri „RENOME“ Beograd, „EXPERT“ Leskovac, „VODOTEHNS“ Čačak i „EUROIMPEX“ Niš.