Bez struje zbog radova na izgradnji novih dalekovoda

Struja Dalekovod

Elektromreža Srbije izvodiće radove na izgradnji novih dalekovoda 110 kV, a na koje će se priključiti nova trafo stanica 110/35/10 kV Požarevac 2. Zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad ekipa EMS-a, Elektrodistribucija Srbije – Ogranak Požarevac izvršiće isključenja distributivnog dalekovoda koji se ukršta sa trasom 110kV dalekovada.

Foto: RTV Biser

10.12.2023.

Požarevac: 08:00 do 16:00, Dragovac i dragovački put od zaobilaznice prema Dragovcu

11.12.2023

Požarevac: 08:00 do 16:00, Dragovac i dragovački put od zaobilaznice prema Dragovcu

Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.