Ogranak Elektrodistribucija Požarevac izvodiće radove na redovnom održavanju ili rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja  kvaliteta napajanja električnom energijom i seči rastinja u trasi dalekovoda ili niskonaponske mreže.

Foto: Pixabay

Zbog toga će  bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

27.02.2024-Malo Crniće-9:00-13:00 – deo Bresja – Petrovački Put od obilaznice prema Salakovcu

27.02.2024-Kostolac-8:00-14:00- Stari Kostolac i Drmno

27.02.2024-Petrovac-9:00-14:00- deo Leskovca (trafo oblast Leskovac 2)

27.02.2024-Petrovac-9:00-14:00- Tabanovac i Burovac

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Požarevac obavljaće radove na redovnom održavanju trafostanice 35/10 kV Golubac i pripadajučeg 35 kV dalekovoda i zbog toga će u utorak 27.02.2027. u periodu 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Golubac, Dobra, Brnjica, Radoševac, Sladinac, Bikinje, Barič, Miljević, Usije, Vinci, Maleševo, Kudreš, Žitkovica, Snegotin, Dvorište, Krivača i Vojilovo

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.