Izdavačke kuće Klet, Novi logos i Freska otvaraju svoju platformu sa digitalnim udžbenicima za besplatno korišćenje tokom vanrednog stanja. I izdavačka kuća Vulkan omogućava besplatno korišćenje digitalnih udžbenika.

Svi direktori osnovnih škola čiji nastavnici (koji predaju po reformisanom programu za prvi, drugi, peti i šesti razred osnovne škole) žele da koriste platformu sa digitalnim udžbenicima www.eucionica.rs, mogu da pošalju zahtev za formiranje digitalnih virtuelnih odeljenja na admin@eucionica.rs.

Platforma www.eucionica.rs ima ugrađen Sistem za upravljanje učenjem (LMS) koji omogućava:

– nastavnicima da formiraju virtuelno odeljenje i organizuju učenje na daljinu (zadavanje domaćih zadataka, kontrolnih zadataka, pismenih zadataka i sl.);

– praćenje rada učenika (koliko je gradiva u digitalnom udžbeniku pređeno, koliko zadataka je urađeno i sl.);

– rad na svim uređajima: desktop računarima, laptopovima, tabletima i mobilnim telefonima;

– rad na operativnim sistemima: Windows, Android i iOS;

– rad na svim internet pretraživačima.

Nalog nije vezan za jedan ili dva računara, kao što je to slučaj sa većinom ostalih platformi.

Sa bilo kog računara korisnik pristupa na isti način.

Nakon dobijenog zahteva, kontaktiraćemo sa direktorima u najkraćem roku i oni će dobiti detaljne informacije o proceduri formiranja virtuelnih odeljenja.

I izdavačka kuća Vulkan omogućava besplatno korišćenje digitalnih i odobrenih udžbenika za 1, 2, 5. i 6. razred, urađenih po novom Planu i programu nastave i učenja, navodi se u saopštenju.

Svi nastavnici na teritoriji Srbije preko platforme za digitalne udžbenike Mozaik education na kojoj se nalaze odobreni udžbenici Vulkan znanja, mogu da formiraju svoje digitalno odeljenje, šalju učenicima domaće zadatke, šalju dodatni sadržaj, prate rezultate rada učenika.

 

Izvor: RTS

Foto: Pixabay