AVALA TEH FEST je međunarodni festival dokumentarnog filma koji se održava jednom godišnje, u maju mesecu – 4 dana, u Beogradu i to pred gledaocima jednog od TV kanala u Srbiji, što ga razlikuje od sličnih festivala u zemlji i regionu.

Osnovni sadržaj AVALA TEH FEST-a jeste festivalsko takmičenje dokumentarnih filmova rađenih za potrebe televizijskog programa.

Organizator i pokretač AVALA TEH FEST-a je produkcijska kuća YU-BI-NET d.o.o.

Selekcija AVALA TEH FEST-a predstaviće 24 dokumentarna filma u kategorijama “TURISTIČKI FILM”, “EKOLOŠKI FILM”, “HEDONISTIČKI FILM” i to po 8 iz svake kategorije.

Svi filmovi moraju biti prilagođeni za TV emitovanje i u HD standardu (1920×1080).

Slanjem prijave autor ili producent filma prenosi sva prava na organizatore Festivala za prikazivanje filma na TV programu.
Da biste prijavili svoj film za učešće na Festivalu, morate popuniti i dostaviti obrazac za prijavljivanje koji se nalazi na veb sajtu festivala.

Selektor AVALA TEH FEST izvršiće konačni izbor 24 filma za program AVALA TEH FEST-a.

Osnovni uslovi za učešće na Festivalu su:
• Trajanje filma: do 30 minuta;
• Film mora biti dostavljen u HD standardu koji odgovara za emitovanje na TV programu;
• Za Festival mogu konkurisati dokumentarni filmovi iz svih zemalja sveta;
• Filmovi koji nisu proizvedeni na srpskom ili engleskom jeziku moraju da imaju priloženu dijalog-listu ili spikerski tekst na engleskom jeziku;
• Prijavljeni filmovi ne smeju da budu stariji od dve godine, to jest u slučaju AVALA TEH FEST 2020, godina produkcije može biti 2017. ili kasnije.

Rok za prijavu filmova – slanje obrasca za prijavu, filmova i pratećeg video (skrineri, tizeri, trejleri) i ostalog materijala (fotografije iz filma, fotografije autora, dijalog-lista, spikerski tekst), jeste 29. februar 2020. do 24.00 sata.

Prijavljivanje je besplatno, kao i učešće na festivalu.

Više informacija na www.avalatehfest.com