Nakon apliciranja Opštine Kučevo, Ministarstvo privrede Republike Srbije odobrilo je Opštini Kučevo 53.772.312,34 miliona dinara  za realizaciju nekoliko putnih infrastrukturnih radova. Na datu sumu Opština Kučevo učestvuje sa još 10.754.462.47 dinara što čini ukupnu vrednost od 64.526.774,81 dinara.

Foto: RTV Biser

U 2023. godini planirane su rekonstrukcije (asfaltiranje) sledećih putnih pravaca:

Neresnica – zaseok Gložana – asfaltiranje ulice u dužini od 1900 m (1,9 km);

Kučevo – Ulica palih boraca – asfaltiranje ulice u dužini od 620 metara;

Kučevo – Ulica Ratomira Atanackovića – asfaltiranje ulice u dužini od 730 m;

Kučevo – Ulica Ugrina Brankovića – asfaltiranje u ukupnoj dužini od 480 m;

Kučevo – Ulica Svetog Save – rekonstrukcija trotoara u dužini od 338 metara.

Jedan od budućih projekata je i rekonstrukcija seoskog (lokalnog) puta od Duboke (zaseoka Lanka, tj. od skretanja sa magistrale) do centra Radenke u ukupnoj dužini od 14,5 km (14.500 metara).