Predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić i ranovačka škola „Jovan Šerbanović“ su imali čast da ugoste ambasadorku Republike Rumunije, njenu ekselenciju gospođu Silviju Davidoju i konzulku gospođu Irinu-Elenu Nita.

Foto: petrovacnamlavi.rs

Povod za ovu posetu je nedavno završen projekat rekonstrukcije fiskulturne sale u OŠ „Jovan Šerbanović“ koji je finansiran donatorskim sredstvima Rumunske agencije za međunarodnu saradnju @roaid

Poseta je bila i prilika da se razgovara o programu prekogranične saradnje sa Rumunijom. Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država. Programi predstavljaju finansijsku podršku saradnji pograničnih teritorija susednih država sa ciljem da se unapredi društveno-ekonomski, kulturni i istorijski potencijal tih oblasti. Ovi programi pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU.

Ambasadorka je izrazila spremnost da pomogne u pronalaženju odgovarajućih partnerskih opština, sa kojima bi Opština Petrovac na Mlavi mogla ostvariti projektnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine, turizma i reagovanja u vanrednim situacijama.

Nakon konstruktivnog sastanka, direktorka škole, Sanja Stjepanović sprovela je goste iz Rumunije i pokazala novu fiskulturnu salu, kao i Naučni klub, biblioteku, nov računarski kabinet, kabinet za prirodne nauke…

Predsednik opštine zahvalio je mabasadorki na dosadašnjoj saradnji i donaciji, kao i spremnosti da opštini pruži podršku i u oblasti prekogranične saradnje.

Izvor: petrovacnamlavi.rs