Aleksandar Grejam Bel je bio škotski naučnik i pronalazač. Najpoznatiji je po tome što je izumeo telefon i osnovao telefonsku kompaniju Bel. Pored toga, zaslužan je i za važne pronalaske u avijaciji.

yellow rotary telephone

Foto: Unsplash

Rođen je 3. marta 1847. godine u Edinburgu, u Škotskoj. Pošto je njegov otac bio profesor, Aleksandar nije pohađao školu već je podučavan kod kuće. Kada je od oca stekao osnovno obrazovanje, upisao se u srednju školu a zatim i na Univerzitet u Edinburgu.

Bel je postao zainteresovan za nauku o zvuku najviše zbog toga što su mu i majka i supruga bile gluvoneme. Njegovi eksperimenti su ga vremenom doveli do ideje da bi zvučni signali mogli da se šalju putem žice.

Nekako je uspeo da skupi finansijska sredstva za svoju ideju i zaposli Tomasa Votsona kao asistenta. Uz Votsonovu pomoć je izumeo telefon. Prve reči preko telefona izgovorio je Aleksandar Grejam Bel 10. marta 1876. godine. One su glasile: „Gospodine Votson, dođite, želim da Vas vidim“.

Ispostavilo se da su oba naučnika želela da patent registruju kao svoj. Aleksandar je morao da požuri kako bi prvi registrovao svoj patent. Uspeo je to da uradi i kao rezultat, on i njegovi investitori bili su u vlasništvu izuma koji je promenio svet. 1877. godine osnovali su Telefonsku kompaniju Bel. Tokom godina bilo je mnogo pripajanja sa drugim firmama i promena imena kompanije. Danas je ona poznata pod nazivom AT i T.

Pored telefona, Aleksandar Grejem Bel je imao još par značajnih izuma i doprinosa koji uključuju:

Detektor metala – Bel je izumeo prvi detektor metala koji je iskoristio da bi pronašao metak u telu predsednika Džejmsa Garfilda.
Audiometar – Naprava koja se koristi u detektovanju problema sa sluhom.
Eksperimentalni rad u oblasti aeronautike.
Osmišljavanje tehnika koja pomažu gluvonemim osobama da nauče da govore.
Napravu pomoću koje se detektuju sante leda.

Kada je Aleksandar Grejam Bel preminuo 5. avgusta 1922. godine, ceo telefonski sistem je utišan na minut, kako bi se izumitelju odalo poštovanje.