Obeležavanje Svetskog dana lekara opšte prakse ili, kako ih negde još nazivaju, porodičnih lekara iz godine u godinu sve više dobija na značaju i potvrđuje centralnu ulogu lekara u pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite.

Svetska organizacija opšte odnosno porodične medicine izabrala da ovogodišnji slogan njihovog dana bude „Porodični lekari na liniji fronta – prvi po pozivu, poslednji pre razlaza“, poredeći ih i na takav način sa vojnicima, u ratu protiv, već mnogo puta pomenutog, nevidljivog neprijatelja.

Planeta 19. maja slavi Svetski dan lekara opšte medicine, koji je ustanovila Svetska organizacija opšte/porodične medicine WONCA 2010. godine.

Ideja je bila da se stvori globalna solidarnost lekara u spremnosti za preuzimanje sve složenije uloge u pružanju zdravstvenih  usluga stanovnika starijih od 18 godina, radi očuvanja zdravlja pojedinca, porodice i celokupne zajednice. Na ovaj dan se ističe važna uloga opšte medicine u jačanju primarne zdrastvene zaštite kako u kurativnom lečenju tako i u preventivnim aktivnostima.

Sagledavanjem problema sa kojima nam se obraćaju pacijenti, ka poznavanju porodice i porodične istorije bolesti (tako i na zaštiti i prevenciji određenih bolesti) mnogo se efikasnije mogu lečiti. Lekari opšte medicine sagledavaju porodične, rane medicinske, socijalne i emocionalne odnose.

Savremena praksa lekara opšte medicine oslanja se na timove koji rade zajedno, koji podržavaju pacijente i modelu izabranog lekara. Istaraživanja pokazuju da zemlje u kojima je primarna zdrastvena zaštita  dobro razvijena, imaju i dobre rezultate u smanjenju stope smrtnosti, bolesti srca, smrtnosti novorođenčadi, kao i u ranom otkrivanju malignih bolesti.