Jedan od mogućih odgovora na pitanje šta je put ikonopisca u savremenom svetu i na koji način treba pristupiti rešavanju slikarskih problema nudi nova izložba otvorena u Galeriji Narodnog muzeja Požarevac 18. aprila 2024. godine.

Foto: Muzej Pozarevac

Izložbom ikona pod nazivom „Boje Boga“ požarevačkoj publici predstavio se Mijalko Đunisijević iz Čačka. Izloženi radovi su nastali od 2012. do 2024. godine. Kroz slikanje ovih radova Đunisijevića su zaokupljala pitanja kanona – šta je to kanon i šta bi kanon mogao biti, interesovali su ga odnosi ikonopisa i savremene umetnosti, kao i gde su njihove tačke susreta.

Otvarajući izložbu, viši kustos Narodnog muzeja u Požarevcu Marina Radosavljević istakala je da je „tanka linija između savremenog ikonopisa i slikarstva. Poštovanje kanona ispričan jezikom današnjice savremenom ikonopiscu nije smetnja, već izazov. Stvaralački odnos prema kanonskom vodi ka novim duhoviđenjima i novim formalnim rešenjima, čime se zaokupljuje i Mijalko Đunisijević. NJegov stil ikonopisa stoji na međi modernog i tradicionalnog. On svojom umetnošću ne narušava tradiciju u suštinskom smislu, već nastoji da iznađe nova ikonografska rešenja, upotrebljavajući detalje prepoznatljive današnjem, savremenom čoveku.“
Vladimir Kolarić, prozni i dramski pisac, esejista i prevodilac, prepoznaje nasleđe savremene umetnosti prisutno u delima Đunisijevića kao apstraktni ekspresionizam i pop art. On dodaje da „Đunisijević snažno oseća svetost i božansko prisustvo i traži načine da ga što tačnije i preciznije izrazi kroz svoje stvaralaštvo, ne zaklanjajući se iza bilo kakvih autoriteta, praksi, tradicija.“ Radosavljević je dodala da „animirani likovi u umetnikovoj izvedbi postaju odraz savremenog globalnog i lokalnog društva. Krijući se iza maski, iskrivljenih i izvitoperenih lica, propagiraju laž i propadljivost nasuprot ozarju svetih likova nastanjenih u večnosti. Đunisijevićeve monohromne ikone-objekti pojačavaju utisak prisustva naslikanih svetitelja nastalih na temelju odnosa boja-duhovno iskustvo. On zlatni fon zamenjuje bojom čijom čistotom i intenzivnošću dočarava sjaj preobražene materije.“

Mijalko Đunisijević je završio Akademiju SPC za umetnost i konservaciju u Beogradu. Ikonopisom se bavi od 2002. godine. Izlagao je trinaest puta samostalno i više od trideset puta kolektivno. Na 27. izložbi ikona 2023. godine u Kulturnom centru Šabac dobio je nagradu.

Izložba je otvorena do 14.5.2024. godine, ulaz je slobodan.

Izvor: Muzej Požarevac