Prijave za studenata za tri vrste studentskih stipendija, kao i za studentske kredite u cilju podsticanja najboljih da nastave školovanje sa visokom postignućima, počele su 2. i traju do 31. oktobra, objavilo je Ministarstvo prosvete.

students

Ilustracija/Pixabay

Ministarstvo prosvete dodeljuje stipendije redovnim studentima državnih visokoškolskih ustanova koji nisu u radnom odnosu, a koji u položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00. Mesečni iznos stipendije je 13.000 dinara i isplaćuje se u 10 jednakih mesečnih rata.

Ministarstvo dodeljuje i stipendije izuzetno nadarenim studentima državnih fakulteta. Ove stipendije se dodeljuju od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova. Stipendiju za izuzetno nadarene mogu dobiti studenti koji su položeni sve ispiti iz prethodnih godina studija, prvi put upisali studije prvog, drugog ili trećeg stepena, koji su odmah nakon srednje škole upisali visokoškolsku ustanovu, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00, koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na budžetu i položili sve ispite iz prethodnih godina studija. Mesečni iznos stipendije je 24.000 dinara za studente osnovnih i master studija, 30.000 dinara za studente doktorskih studija, a isplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata.

Prijava je počela i za stipendije za nedostajuća zanimanja u prosveti. Pravo da se prijave na Konkurs imaju studenti državnih visokoškolskih ustanova, koji su u tekućoj školskoj godini upisani prvi put u drugu ili treću godinu studija prvog stepena na studijskim programima oblasti matematike, fizike, informatike, srpskog, engleskog i nemačkog jezika. Uslov je i da kandidati nisu gubili nijednu godinu tokom studija, da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50. Iznos stipendije je ove godine povećan, mesečna rate iznosi 19.800 dinara i isplaćuje se u 12 mesečnih rata. Korisnici stipendija se obavezuju da će u roku od dve godine od diplomiranja prihvatiti posao u školi na teritoriji Republike Srbije koji im se ponudi i da će ostati da rade u školi najmanje onoliko koliko su primali stipendiju.

Počela je i prijava za dodelu studentskih kredita na koje imaju pravo svi budžetski studenti državnih visokoškolskih ustanova koji su u tekućoj školskoj godini prvi put upisani na studije prvog stepena u zimskom semestru. Za kredite se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija. Studentske stipendije se daju nepovratno, dok se studentski kredit vraća u slučaju da student ne ispuni uslove propisane konkursom. Mesečni iznos studentskog kredita je 13.000 dinara.

Student za dobijanje studentske stipendije ili kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.

Više informacija o konkursima, načinu prijave i rokovima možete videti OVDE.

Izvor: MPN