Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се данас 3. децембра са циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Локалне организације које се баве особама са инвалидитетом и Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју учествовали су у обележавању овог дана кроз трибину под називом „Будућност је приступачна“.

Foto: Pixabay

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се 3. децембра, а процене су да те особе чине око 10 године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају да обележавају тај дан с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву.

Према проценама у Србији око 800.000 особа живи са неким инвалидитетом, а кључни проблеми са којима се ове особе суочавају су пре свега висока стопа незапослености, сиромаштво, искљученост из друштва, дискриминација И неприступачност.