Светски дан енергетске ефикасност се обележава сваке године 5. марта у част првог састанка светских експерата одржаном на овај дан у 1998. год. у Аустрији, како би разговарали о енергетској кризи и њеним могућим решењима.

Израз “енергетска ефикасност” односи се у суштини на коришћење енергије на такве начине који не изазивају климатске промене. Ово је омогућено развојем обновљивих извора енергије и транспорта који су мање агресивни према животној средини.

Међународна агенција за енергетику (ИЕА) процењује да ће се у свету потрошња енергије повећати за 40 % током наредне две деценије, што значи да владе свих земаља треба да спроводе посебне мере. Енергетска ефикасност не значи компромис који се одражава на квалитет живота, већ паметно понашање које треба да обезбеди исту робу и услуге уз коришћење мање енергетских ресурса. Ово се постиже побољшање процеса, когенерацијом (истовремена производња електричне енергије и топлоте), рециклажом, рекуперацијом (прикупљање и искоришћавање споредних производа производње), коришћењем чистача и паметнијом потрошњом (коришћење само енергије која је заправо потребна). Природа нам је подарила велика богатства, али нас истовремено обавезала да иста чувамо и негујемо.

Град Пожаревац у сарадњи са Министарством  рударства и енергетике Републике Србије, у Основним школама на територији града Пожаревца, организује радионицу о подизању свести о значају примене енергетске ефикасности у оквиру обележавања Међународног дана енергетске ефикасности 5. март 2020. уз реализацију исте друштвене игре.

Поклањањем друштвене игре основним школама у Пожаревцу, Министарство рударства и енергетике пружа подршку у обележавању датума важног у подсећању јавности на уштеду енергије.

Препорука је наставницима да посвете један час у својим одељењима са ученицима у разговору о појму и врстама енергије, о појму енергетске ефикасности, које су предности рационалне употребе енергије, обновљивим изворима енергије и заштити животне средине. Након уводног дела приступите и овој друштвеној игри у надметању и у усвојеном знању кроз друштвену игру Играј за енергију.

Како ради нас самих, тако и ради будућих покољења те стога поручујемо свима – БУДИМО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ.