Градско веће Града Пожаревца донело је одлуку којом се утврђује простор у градском парку у Пожаревцу и то друга стаза у односу на фронт зграде Начелства, као локација јавне намене за постављање типских монтажних тезги  за продају  цвећа и других производа искључиво пригодних  за  8. март,  почев од 5. марта 2020.године закључно са 9. мартом 2020. године.

Град Пожаревац обезбеђује типске  монтажне  тезге, површине 1м2 са манипулативним простором од 2м2.

Право на коришћење површине јавне намене ове одлуке имају регистроване занатске, трговинске радње, регистрована пољопривредна газдинства,  произвођачи сувенира и рукотворина организовани у оквиру регистрованих удружења грађана.

Издавање решења за коришћење површине јавне намене вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне  послове  Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати таксе од стране корисника  површине јавне намене,  а по подношењу захтева.

Накнада за закуп привременог објекта  од 1 м2 са 2м2 манипулативног простора износи  1.500 динара.

Детаљније можете прочитати овде 17-15 Одлука за 8. март 20