Prvi ženski časopis – Vospitatel ženskii, pokrenuo je Matija Ban, vaspitač dece kneza Aleksandra Karađorđevića, 1847. godine, a bio je namenjen „krasnom polu južnoslovenskih naroda“.

Namera izdavača je bila da utiče na prosvećivanje srpskih žena i na podizanje njihove kulture.

Osim Bana, u časopisu su sarađivali i književnici Milan Milićević i Milorad Šapčanin.

Časopis je sadržavao književne priloge, pouke iz medicine, tekstove o vaspitanju i nezi dece, vođenju domaćinstva, ali i priloge sa temama iz oblasti etike, nauke, istorije, geografije, kao i vesti o akcijama žena u svetu, položaju žene u slovenskim zemljama i drugo.

Ideje koje je Ban zastupao o ženama bile su za tadašnje srpsko društvo vrlo revolucionarne, časopis je štampan na narodnom jeziku, pa se pretpostavlja da je stoga bilo zabranjeno njegovo izlaženje.

Prvi ženski časopis u Srbiji koji je izlazio u kontinuitetu bio je časopis Domaćica, osnovan kao glasilo Beogradskog ženskog društva. časopis se održao čak do početka Drugog svetskog rata.

Sredinom dvadesetih godina 20. veka počinje da izlazi ženski časopis Žena i svet, daleko savremeniji i moderniji za žensko društvo.

Na naslovnim stranama nalezile su se uticajne žene tog vremena, među kojima je bila i kraljica Marija Karađorđević.

Na naslovnici se našla i kraljica Natalija.

U njemu su se mogle videti i obične devojke, uslikane u dok obavljaju pojedine poslove.

U časopisu nalazili su se pozivi za očuvanje kulturne baštine… ali i uputstva za šminkanje kao i sobna gimnastika.

 

Izvor/foto: vikipedija